Eubage Health Innovation will be at the Belgian pavilion

EFEKTYWNOŚĆ EUBAGE HEALTH INNOVATION

Laboratorium Eubage opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę etycznych odżywek i suplementów diety zapewniających jakość farmaceutyczną. Zgodnie z obowiązującymi zasadami produkcji (GMP), realizacje te oferują najlepsze gwarancje w zakresie analizy, oznakowania i czystości materiałów wykorzystywanych w koncepcji ekskluzywnych formuł gwarantując optymalną reakcję.

 

EFEKTYWNOŚĆ EUBAGE

Laboratorium Eubage opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę etycznych odżywek i suplementów diety najwyższej jakości. Zgodnie z obowiazujacymi zasadami produkcji (GMP), realizacje te oferują najlepsze gwarancje w zakresie analizy, oznakowania i czystości materiałów.

Surowce stosowane w formułach proponowanych przez Laboratorium Eubage są dokładnie sprawdzane według najnowszych technik analitycznych i w ścisłej zgodności z Farmakopeą Europejską. Jakościowe metody punktacji na wszystkich etapach produkcji w normach GMP są ściśle przestrzegane i kontrolowane wewnątrz pod nadzorem europejskich administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

  • Surowce starannie dobrane pod względem ich czystości, wszystkie zawierające protokół badania obejmujący właściwości fizyczne i biochemiczne, ale także mikrobiologię z wyczerpującą gwarancją.
  • Pakowanie próżniowe, filtrowane i oczyszczone przez UV, zapewniając środowisko wolne od zanieczyszczeń.
  • Narzędzie produkcji przemysłowej, wzorcowane i certyfikowane, o wysokiej technologii wykonujące produkcje wyłącznie wewnętrzne.
  •  Zespół profesjonalistów, którzy opanowali doskonale jakość surowców na wszystkich etapach produkcji pod nadzorem osoby odpowiedzialnej uprawnionej przez AFSCA (Federalna Agencja ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego) i europejskich Ministerstw Zdrowia.

Te podstawowe kryteria kierują wyraźnie Laboratorium Eubage w strone realizacji, spełniających najwyższe wymagania.