EFFICIENCY EUBAGE HEALTH INNOVATION

Eubage Laboratory develops, produces and markets ethical nutrients and nutritional supplements of pharmaceutical quality. By strictly adhering to the pharmaceutical industry’s good manufacturing processes (GMP), Eubage laboratory offers the strongest guaranties in terms of analysis, traceability and purity of all raw materials used in the development of exclusive formulas that guarantee an optimal result.

Voorrang aan Innovatie

Het Laboratorium Eubage werkt samen met verschillende universitaire onderzoeksprojecten. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van gepatenteerde assimileringsprocedés voor voeding en voedingssupplementen, voornamelijk op het gebied van biokatalyse.

De exploitatiezetel van het Laboratorium Eubage bevindt zich in het Wetenschapspark van Louvain-La-Neuve: een plek met een internationale reputatie voor onderzoek in de biowetenschappen, engineering, farmacie en parafarmacie. Alles gebeurt in een nauwe samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven. Dit bedrijvenpark brengt een uitzonderlijke verscheidenheid aan knowhow en technologische expertise samen. Er zijn 150 firma’s gevestigd die er dankzij de naleving van zeer strenge criteria een unieke kennissymbiose vormen: Abbott, Bayer, Eli Lilly, Monsanto, Omnichem, Pfizer, Shell, Wyeth,…

Van hieruit biedt het Laboratorium Eubage zijn klanten, verspreid over heel Europa, farmaceutische en parafarmaceutische oplossingen van zeer hoog niveau voor ethische voedingsstoffen en nutritionele supplementen. Het Laboratorium Eubage wil zijn gamma ook verder uitbouwen door nieuwe wetenschappelijke procedés snel te integreren. Hierdoor versterkt Eubage zijn feitelijke impact en relevatie.