EFFICIENCY EUBAGE HEALTH INNOVATION

Eubage Laboratory develops, produces and markets ethical nutrients and nutritional supplements of pharmaceutical quality. By strictly adhering to the pharmaceutical industry’s good manufacturing processes (GMP), Eubage laboratory offers the strongest guaranties in terms of analysis, traceability and purity of all raw materials used in the development of exclusive formulas that guarantee an optimal result.

PARTNERSTWO

Całkowicie niezależne od innych grup farmaceutycznych,               Laboratorium Eubage wyróżnia się elastycznością i szybkością reagowania.

Gama Eubage jest sprzedawana w kilku krajach europejskich, reprezentowana w różnej formie. Uprzywilejowane współprace ustalone są z partnerami na zasadzie sprzedaży “private label” produkowane przez Laboratorium Eubage. Usługi naukowe i komercyjne Laboratorium Eubage są dostępne, z należytą starannością i dokładnością, do studium wykonalności według różnych form dozowania.