EFFICIENCY EUBAGE HEALTH INNOVATION

Eubage Laboratory develops, produces and markets ethical nutrients and nutritional supplements of pharmaceutical quality. By strictly adhering to the pharmaceutical industry’s good manufacturing processes (GMP), Eubage laboratory offers the strongest guaranties in terms of analysis, traceability and purity of all raw materials used in the development of exclusive formulas that guarantee an optimal result.

Biokatalizator C89

(Brevet n° 2009/0704)

Enzymy są biologicznymi katalizatorami biorącymi udział w wielu reakcjac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Te makrocząstki białka lub RNA identyfikują w sposób szczególny niektóre cząstki i przyspieszają reakcję przekształcenia zgodnie z funkcjonowaniem organizmu: są to biologiczne katalizatory lub biokatalizatory. Regulacja aktywności enzymatycznej normalizuje metabolizm komórkowy.Czynność ta zależy w dużej mierze od zgodności enzymu, a więc od kształtu miejsca, które może być modyfikowane przez fosforylację i defosforylację.

Pasek enzymatyczny opracowany przez Laboratorium Eubage rozwija głównie reakcje enzymatyczne odnoszące się do kategorii opisujących proces hydrolaz, oksydoreduktaz i celulaz, biorąc pod uwagę ich efekt synergiczny i biokatalityczny w różnych reakcjach biochemicznych.Ten pasek enzymatyczny zawierający wyłącznie enzymy pochodzenia roślinnego rozwija  podstawowe działanie biokatalizy niezbędne do asymilacji i biodostępności witamin, minerałów i suchych ekstraktów roślinnych na bazie skrobi ryżowej dla ich właściwości chelatujących i inicjatorów amylopektyny.

Wartość enzymu biokatalizatora C89

(360 GDU GMT + 20 + 200 088 + 375 + 86 BAPA CMCase KNU-B) / g.