EFFICIENCY EUBAGE HEALTH INNOVATION

Eubage Laboratory develops, produces and markets ethical nutrients and nutritional supplements of pharmaceutical quality. By strictly adhering to the pharmaceutical industry’s good manufacturing processes (GMP), Eubage laboratory offers the strongest guaranties in terms of analysis, traceability and purity of all raw materials used in the development of exclusive formulas that guarantee an optimal result.

Biokatalysator C89

(Brevet n° 2009/0704)

Enzymen zijn biologische katalysatoren die actief zijn in talrijke essentiële reacties voor de goede werking van een levend organisme. Deze macromoleculen van proteïnen of RNA herkennen bepaalde moleculen en versnellen hun transformatiereacties om compatibel te worden gemaakt met de werking van het organisme: het zijn biologische katalysatoren of biokatalysatoren. De regulering van de enzymactiviteit normaliseert het cellulaire metabolisme. Deze activiteit hangt sterk af van de enzymatische structuur en dus van de vorm van zijn sites, die kunnen worden gewijzigd via fosforylering en defosforylering.

De enzymatische barrette die verder werd ontwikkeld door het Laboratorium Eubage veroorzaakt voor het merendeel enzymatische reacties met betrekking tot de categorieën die de processen van de hydrolases, de oxydoreductases en de cellulases beschrijven gezien hun synergetische en biokatalytische participatie aan diverse biochemische reacties. Deze enzymatische barrette bestaat geheel uit plantaardige enzymen die een biokatalytische werking ontwikkelen die essentieel is voor de assimilatie en de biobeschikbaarheid van vitamines, mineralen en droge plantaardige extracten op basis van rijstzetmeel (voor zijn chelaatvormend vermogen en initiërende werking van amylopectine).

Enzymatische waarde van de biokatalysator C89

 (360 GDU + 200.088 TU + 20 BAPA + 375 CMCase + 86 KNU-B)/g.